Работно Време : Пон - Неделя 7 / 24
 КАК РАБОТИ СИСТЕМАТА „БОНУС-МАЛУС“ В ЕВРОПА?

КАК РАБОТИ СИСТЕМАТА „БОНУС-МАЛУС“ В ЕВРОПА?

През ноември Комисията за финансов надзор (КФН) предложи нов модел на системата „бонус-малус“, който трябваше да влезе в сила още през януари т.г. Очаквано, предложението бе прието противоречиво, заради което стартът засега се отлага чак за март 2020 г.

Надзорниците представиха за обществено обсъждане две алтернативни скали за „бонус-малус“. Едната предвиждаше общо 15 класа – базов неутрален клас 6, пет бонус класа и 9 малус класа. При този вариант максималната бонус отстъпка е 23% от базовата премия, а лошите шофьори могат да получат до 400% по-скъпа застраховка.

Втората скала съдържа 20 класа. Тук базовият неутрален клас е 8, бонус класовете са седем, а малус – 12. При нея максималната отстъпка може да нарасне до 25%, а в най-утежняващия малус клас отново се стига до 400% скок.

Не всяко нарушение ще води до поскъпване на застраховката, но нарушения като висока скорост, отнемане на предимство, катастрофи и др. – ще се отразяват върху цената ѝ. Най-сериозни последици ще има причиняването на тежко ПТП особено ако има настъпила смърт.

След огласяването на предложението на КФН, много от нашите читатели поискаха да направим съпоставка между българския вариант на системата „бонус-малус“ и съществуващите системи в други държави като Австрия, Швейцария, Португалия и Германия.

За да отговори на очакванията, Съюзът на българските автомобилисти изпрати въпроси до сродни автомобилни клубове в няколко държави от ЕС.   

АВСТРИЯ

Всеки притежател на шофьорска книжка започва от ниво 9, тоест от 100% от тарифната премия. Ако водачът причини поне една щета в рамките на периода на наблюдение (този период на наблюдение продължава от 1 октомври до 30 септември на следващата година), класът му нараства с три нива (в малус скалата). Ако той кара без произшествия, бонус нивото се намалява с едно и става по-благоприятно за водача. Корекцията на нивото на „бонус-малуса“ се извършва на следващата основна дата за подновяване на застрахователния договор. Има възможност щетата да бъде заплатена (покрита) от самата полица и така водачът да запази нивото си (класа). Много застрахователни компании предлагат т.нар. „безплатни щети“, които обаче не водят до понижаване на класа.
От таблицата по-долу може да се информирате каква е най-голямата отстъпка и съответно колко по-голямо оскъпяване на застраховката „Гражданска отговорност“ може да получи водачът в зависимост от неговото поведение на пътя.

Ниво 8/9 е базовият клас. Класовете с коефициент на вноска по-ниска от 100% са тези, в които има „бонус“ (отстъпка), класовете с премиен процент над 100% са класовете „малус“ (с повишена премия).

Процентното намаление може да варира и в зависимост от това с коя застрахователна компания сте сключили договор.

Интересното е, че пътните нарушения по австрийския закон за движение и застрахователната система не съответстват. При определяне размера/цената на застрахователната полица за отговорност предвид се взимат само пътни произшествия  (инциденти) и щети. Не се вземат под внимание нарушения на пътния закон.

Застраховката се заплаща от притежателя на автомобила, но глобите могат да бъдат платени както от собственика, така и от водача.

Ако сте от държава от ЕС, но временно се преместите в Австрия, съществуващата ви застрахователна полица ще бъде валидна за периода, за който е сключена. Всеки гражданин, който е постоянно пребиващ в Австрия, трябва да регистрира превозното си средство най-късно един месец след влизането в страната. Гражданите от трети страни трябва да сключат ГО, за да получат регистрация. Застрахователите не са задължени да признават историята на вашите претенции в друга държава от ЕС, но на практика го правят.

ПОРТУГАЛИЯ

В Португалия от 1 юни 2016 г. съществува нова система за контрол на поведението на водача, но застрахователната полица не се влияе от нея, става ясно от отговорите на португалския автомобилен клуб.

Системата е организирана по следния начин: всеки притежател на свидетелство за управление получава 12 начални точки, както у нас шофьорите получават първоначално 39 точки.

В Португалия обаче, ако спазвате всички правила и нямате нарушение в рамките на период от три години, се добавят нови три точки, максимум до 15. За професионалните  водачи този период е две години. Тези точки се приспадат за всяко извършено престъпление (шофиране с алкохол, наркотици) или пътно нарушение.

 За тежки провинения се отнемат 2 точки – например за превишаване на ограничението на скоростта с 30 км в час извън градовете или 20 км/ч в градовете. За много сериозни нарушения се режат 4 точки. Например: превишаване на ограничението за скорост с 60 км/ч извън градовете или 40 км/ч в градовете.
За престъпления под въздействието на алкохол или психотропни вещества се губят между 3 до 5 точки. Ако ви хванат с алкохол над 0,5 g / l и под 0,8 g / l – ще ви бъдат отнети 3 точки. За съдържание на алкохол от 0,8 g / l и под 1,2 g / l – се взимат 5 точки.
Най-голямата загуба на точки възниква при шофиране с ниво на алкохол в кръвта от 1,2 g / l или опасно шофиране с много висока скорост. 

При натрупване на няколко престъпления се губят 6 точки. Когато водачът остане само с 4 точки, задължително отива на обучение за пътна безопасност, а курсът си го плаща той. В случаите, когато остане само с 2 точки, трябва да положи нов изпит. При изчерпани всички точки му се отнема шофьорската книжка. Свидетелството за управление може да бъде подновено само две години след анулирането.
Нарушенията и пътните произшествия, извършени в чужбина, не са включени в португалската система. Застрахователната полица не се влияе от системата.

Повечето застрахователни компании предлагат специфични пакети, насочени към социални/възрастови групи като: млади хора, студенти, шофьори в чужбина, възрастни граждани.

 Премията зависи от различни фактори като марката и модела на автомобила, неговата мощност и възрастта му, както и възрастта и историята на шофьора на водача. Вземат се предвид и професията и жилищната зона на водача. Португалските автомобилни застраховки имат система бонус без претенции (Prémio Bonus Malus) за добри шофьори, които не са имали инцидент в продължение на три години. В зависимост от вида на сключените застраховки и колко се плаща, застрахователят може да предложи отстъпки между 20 и 45 процента.

 Основната, задължителна автомобилна застраховка, изисквана от португалското законодателство, се нарича Responsabilidade Civil Obrigatória. Тя осигурява покритие срещу злополука с втора и трета страна. Responsabilidade Civil Facultativa Juridica е по-всеобхватен пакет, който осигурява покритие срещу злополуки с други превозни средства и всякакви юридически такси, натрупани чрез съдебни спорове. Аналог на нашето Каско е застраховката Seguro Contra Todos,  която покрива почти всичко.

ШВЕЙЦАРИЯ

В Швейцария „бонус-малус“ системата е налична само при застраховка „Гражданска отговорност“ на превозното средство. Тя регулира колко висока е застрахователната премия, като се взима предвид колко време си карал без автомобилен инцидент.

Системата „бонус-малус“ не се контролира от правителството. Всяка застрахователна компания има свободата сама да определя своя собствена тарифа.

В Швейцария за всяка година, в която карате без инцидент, получавате бонус, което означава, че плащате 5-10% по-малко. Всяка застрахователна компания сама решава колко да е намаляването на премията. Най-високият бонус може да достигне 70%. При инцидент премията за следващия период ще бъде по-висока. Максималният малус е 270%.

Таблицата показва схемата на оскъпяване:

  Етап%                         Стъпка%
1    30                 14         110
2    35                 15         120
3    40                 16         130
4    45                 17         140
5    50                 18         155
6    55                 19         170
7    60                 20         185
8    65                 21         200
9    70                 22         215
10  75                 23         230
11  80                 24         250
12  90                 25         270
13 100

При системата „бонус-малус“ под внимание се взимат само щетите по превозното средство или лицата. Пътните нарушения не се взимат предвид.

За определяне размера на застрахователната премия няма значение дали щетата по автомобила е станала по вина на собственика, или по вина на лице, което е само ползвател. 

ГЕРМАНИЯ

Най-общо казано в Германия системата „бонус-малус“ възнаграждава шофьорите за всяка година, в която нямат причинено по тяхна вина ПТП – чрез по-ниски вноски по застраховките „Каско“ и „Гражданска отоговорност“. И обратното – застраховките излизат по-скъпи, ако водачът има причинени по негова вина ПТП-та. Така например ако даден шофьор е карал безаварийно 10 последователни години, той получава т.нар. SF-клас (Schadenfreiheitsklasse) 10 и плаща само 25% от вноската за „Гражданска отговорност“ и 35% от тази за „Пълно Каско“ в сравнение с базовата (100%), която дължат начинаещите шофьори. В най-лошия случай може да се изпадне до най-ниското ниво в SF-таблицата, т.нар. клас „малус“, при който вноската за „Гражданска отговорност“ възлиза на 170%, а тази за пълно каско – на 190%.
(Със съдействието на „Дойче веле“)

Източник : sba.bg

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.